At følge børnenes spor

I børnehuset Balders Hus, har man fokus på at følge børnenes spor i arbejder med den Styrkede pædagogiske læreplan. Men det er lettere sagt end gjort! Og det ved jeg bedre end de fleste, fordi jeg var konsulent på udviklingsprojektet “Kreativitet i leg og bevægelse” tilbage i 2014. Projektet var støttet af BUPL´s Udviklingspulje.

For at følge børnene, må man tage sig tid og organisere dagen, således at man kan observere og samle børnenes spor ind. Og man skal være klar til, at lade et spor løbe ud i sandet, hvis børnenes interesse flytter fokus. En vanskelig pædagogisk øvelse.

Men øvelse gør mester, og i Balders Hus øver de sig meget 🙂