Fjordvangs styrkede læringsmiljø

I forbindelse med Fjordvangs deltagelse i udviklingsprojektet ”Styrket læringsmiljø med lyst til leg og læring”, har personalet bl.a. arbejdet fokuseret med den ældste børnegruppe og anvendelse af ”strandgårdens” lokaler. “Strandgården” er et kulturhus, anvendt af Kerteminde Kommune.

STRANDGÅRDEN – en naturlig forlængelse af børnenes læringsmiljø

Som konsulent er jeg tilknyttet Fjordvang, for at støtte udviklingen af institutionens læringsmiljøer og arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

I forbindelse med mit besøg d. 6 marts, var jeg med den ældste gruppe børn og to personaler, på tur til Strandgården.

Personalet har en spændende men også anderledes opgave i forbindelse med at udnytte de tomme lokaler, som kommunen har stillet dem til rådighed. En opgave som jeg synes de har løst – og arbejder løbendepå at udvikle. Som én personale siger

”Vi har jo ikke gang i et projekt – men en meningsfuld hverdag. Så vi tager os tid og følger børnenes interesse”. Det er et meningsfuldt udgangspunkt!

Personalet har i forbindelse med anvendelsen af Strandgården, fokus på læreplanstemaet ”Social udvikling”. Det betyder at personalet er opmærksomme på bl.a. børnenes; relationer, sociale kompetencer, medbestemmelse, dialog, følelser, ligeværd og solidaritet.

Observationer

På mit besøg observerede jeg, at børnene oplever et struktureret lege- og læringsmiljø. Hvor der er plads til fordybelse, legefællesskaber og fysisk bevægelsesfrihed.

Præcis den præmis, at rummene er store og forholdsvis tomme, er et dejligt spillerum for fantasien og en mulighed for at udfylde rammerne sammen med børnene.

For at liste det overskuelig op, kan jeg nævne at børnene bl.a. oplever:

  • Deltagelse i demokratiske processer
  • Støtte i selvregulering (at håndtere og være i sine følelser)
  • Støtte i at vise omsorg
  • Børnene ses, høres, synliggøres
  • Inkluderes i et (for barnet) meningsfuldt fællesskab, hvor man bidrager
  • Børnene danner relationer med andre børn, fx fra Balders Hus, hvilket støtter dem i at danne relationer og venskaber – men også sammenhæng med skolen. For måske ender de i skole med nogle af deres nye venner
  • Børnene oplever at være i et rummeligt og stort (fysisk) miljø, hvor der er ro til fordybelse –og samtidigt er der plads til, at man kan svinge med armene og bruge kroppen
  • Den gode plads, giver også børnene mulighed for at opsøge en stille krog og fordybelse
  • Sprogstimulering

Det er min vurdering, at personalet igennem deres pædagogiske praksis, støtter, ser, inspirerer og vejler børnene.

Det er en fornøjelse at se pædagogerne udvikle deres pædagogiske praksis i sammenhæng med børnenes udvikling og den styrkede læreplan 🙂