Ydelser

Se hvilken ydelser der passer jer bedst

 

Jeg tilbyder pædagogisk udviklingsarbejde med fokus på trivsel for børn og voksne. Min indsats er altid baseret på forskning og teori, som understøttes af brugbare modeller og metoder.
Jeg vil sikre, at voksne  får de bedste redskaber til at udføre deres praksis – og at børn får de bedste udviklingsbetingelser, for at udfolde deres børneliv.

Kort sagt, ønsker jeg at bidrage til at højne kvaliteten i dagtilbud, støtte pædagogisk fagpersonale i at udvikle deres teori og praksis og det lyder måske banalt… men for pokker, vores unger skal bare have det bedste – og det vil jeg sørge for at de får!

Personaledage

Personaledage er vigtige for fælles kultur i jeres dagtilbud. Jeg tilbyder jer hele personaledage, som er tilrettelagt så de passer perfekt til jer. Hvis det er relevant, henter jeg andre spændende og inspirerende fagpersoner ind fra mit netværk.

Pædagogisk dag med fokus på kreativitet i dagtilbud. Dagen giver jer redskaber til at arbejde med jeres egen og børnenes kreative kompetencer.

Pædagogisk dag med fokus på den nye styrkede pædagogiske læreplan. Dagen giver jer redskaber til at implementere den nye læreplan i praksis, uden at skulle opfinde den dybe tallerken på ny – og med respekt for jeres egen individuelle profil.

Pædagogisk dag med fokus på anerkendende pædagogik i dagtilbud. Dagen giver jer redskaber til at arbejde fokuseret med jeres anerkendende kommunikation og styrke børnenes forudsætninger for at udvikle sig positivt.

Foredrag

Foredrag er super relevante for jer, som ønsker et fagligt og inspirerende indspark til jeres praksis. Foredrag kan fx bruges som supplement til jeres pædagogiske dage, til forældrearrangementer og som faglige dage i Kommunerne.

Foredrag med fokus på kreativitet og kreativ kultur i dagtilbud. Foredraget giver eksempler på erfaringer og teori, omhandlende kreativitet, formidlet i nærværende billeder og fortalt med underholdende praksishistorier.

Foredrag med fokus på den styrkede pædagogiske læreplan, og hvordan læreplanen implementeres i praksis. Foredraget giver konkrete eksempler og deler erfaringer omhandlende implementeringsarbejdet, formidlet i nærværende billeder og fortalt med underholdende praksishistorier.

Foredrag med fokus på anerkendende kommunikation. Foredraget giver eksempler på erfaring og teori, omhandlende voksnes anerkendende kommunikation og små børns forudsætninger for positiv udvikling. Fortalt i nærværende billeder og fortalt med underholdende praksishistorier.

Udviklingsforløb

Udviklingsforløb er gode, når forandringsarbejde rigtigt skal have tid til at rodfæste sig. Jeg tilbyder individuelt tilrettelagte udviklingsforløb, som passer perfekt til jer.

Udviklingsforløb med fokus på kreativitet, giver jer redskaber til at udvikle jeres egen og børnenes kreative kompetencer. Samtidig får I faglig supervision på ledelses og praksisniveau.

Udviklingsforløb med fokus på implementering af den styrkede pædagogiske læreplan, giver jer redskaber til at arbejde fokuseret med den nye læreplan, med respekt for jeres faglige udvikling og pædagogiske profil. Samtidigt får I faglig supervision på ledelses og praksisniveau.

Udviklingsforløb med fokus på anerkende pædagogik, giver jer redskaberne til at  arbejde fokuseret og i dybden med jeres kommunikation og med børnenes forudsætninger for positiv udvikling. Samtid får I faglig supervision på ledelses og praksisniveau.

Udstilling

Denne udstilling blev udviklet til Odense Centralbibliotek og er godkendt til at blive anvendt af alle offentlige institutioner, som fagligt ønsker at formidle børns kreative læring og udvikling.

Udstillingen formidler vuggestuebørns kreative udvikling igennem praksisnære billeder taget  i forbindelse med EU-projektet Creanet og det pædagogiske udviklingsprojekt “Kreativitet og kreativ kultur i vuggestue”.