Trine Munkøe

freelance pædagogisk konsulent

 

Freelance pædagogisk konsulent bosiddende i Odense

Jeg tilbyder personaledage, foredrag og udviklingsforløb, primært til fagpersonale som arbejder med børn. Men det sker også at jeg får andre forespørgsler, som jeg selvfølgelig imødekommer.

Legebarn og bannerfører

Engang troede jeg, at jeg ville få svært ved at blive taget seriøs omkring min faglighed, fordi jeg; elsker at lege med børnene i mit arbejde, jeg glemmer teoretikernes navne når jeg skal argumentere for mit faglige ståsted og jeg tror ikke helt ægte på at jeg nogensinde bliver heeeelt voksen.
Men jeg tog fejl!

Jeg er et legebarn  – og det er min superkraft.

Vores dagtilbud er pressede, vores børn er pressede – men de fortjener det bedste! Det gør alle børn og voksne… 

Så jeg er bannerfører og jeg gør mit bedste for, at voksne som arbejder med børn, får den bedste undervisning og inspiration med sig, så vores børn møder voksne som er klædt på til at møde dem med kreativitet og anerkendelse.
Nogle gange kræver det et enkelt indspark til et personalemøde – andre gange et forløb over længere tid.
Udvikling kræver ofte tid til at rodfæste sig og gro. Giv tid.

portraet_2019

Jeg leger mig frem, kommer ikke med endegyldige sandheder, undersøger og griner, lytter og tænker. Jeg observerer og er til stede.”

Uddannelse og erfaring

Erhvervserfaring:

  • “Strømstyrke”, kursus i bæredygtig iværksætteri og drift af mindre virksomhed, 2017
  • Uddannet cand.mag. i kultur og formidling ved SDU i 2014, med fokus på børne- og ungekultur
  • Uddannet professionsbachelor i pædagogik ved UCL i 2010, med fokus på udtryk, musik og drama samt mennesker med sociale belastninger
  • 2019- : Censor for det pædagogiske censorformandsskab
  • 2019- : Ekstern underviser for UCL Erhvervsakademi og Proffessionshøjskole´s pædagogiske efteruddannelse
  • Dansk repræsentant for kreativ vuggestuepraksis, i EU-netværkssamarbejdet “Creanet” 2010-14

Konsulent og/eller projektleder på følgende pædagogiske udviklingsprojekter, støttet af BUPL´s Udviklingspulje:

  • “Fælles institutions-laboratorie. Styrket udviklingsmiljø med lyst til leg og læring”, 2017-18
  • “Kreativitet i leg og bevægelse”, 2013-14
  • “Kreativitet og kreativ kultur i vuggestue – om at skabe vilkår for kreative deltagelsesmiljøer”, 2011-13

Tidligere kulturel børnevært i Odense Kommune, pædagog i vuggestuer og børnehaver, samt kulturmedarbejder i Odenseanske kulturinstitutioner.

Kunder

Jeg bruges som konsulent af mange forskellige kunder.
Her kan nævnes; offentlige organisationer, dagtilbud, fagforeninger, kommuner, kulturinstitutioner, biblioteker og Pædagoguddannelsen.

Det siger kunderne

Børnehuset Troldehøj har arbejdet med udviklingsprojektet ”Kreativitet i leg og bevægelse” støttet af BUPL ́s Udviklingsfond. Trine har været konsulent på projektet, og har givet os teoretisk sparring samt praktisk inspiration til opgaven. Trine har været fantastisk til at støtte os i hele tiden at komme videre, med respekt for de faser vi ønskede at komme igennem for at nå vores mål. Vi er endt med et projekt vi selv er stolte af.  Vi kan kun anbefale andre at have Trine som konsulent til et pædagogisk udviklingsprojekt.
Helle Rømer, Børnehuset Troldehøj

Det var med store forventninger, jeg begav mig til fællestolkning, og forventningerne blev bestemt indfriet.  Trine formåede til mødet: at få de tilstedeværende til at reflektere over, hvad kreativitet egentlig er for en størrelse. Er det at male, klippe, klistre eller kan kreativitet have mange andre spændende facetter? Vi fik anledning til at reflektere over, egen kreative tankegang og tilgang til det pædagogiske arbejde og samtidig blive inspireret af de andre deltageres tanker og bidrag, at provokere, stille tingene på hovedet, stille udfordrende spørgsmål, der på en god måde, skabte refleksion, inspiration og debat om emnet kreativitet.  Og ikke mindst at føre os ind i hendes egen kreative tilgang, ved at vise fantastisk vedkommende og nærværende billeder, der på forbilledlig vis, gav os et indblik i de anderledes aktiviteter/oplevelser, hun skaber for og med vuggestuebørn. Jeg fornemmede gennem billederne, den intensitet, optagethed og fordybelse børnene oplevede – Fantastisk!  Alle pædagoger burde være denne oplevelse forundt – jeg fik utrolig meget med mig derfra.
Pia Hansen, institutionsleder hos Børneinstitution Rising

“Jeg synes Trine har en rigtig god udstråling. Hun kom med mange gode praksiseksempler og fortalte om dem så levende at det var lige før vi var der sammen med hende og børnene. Inspiration var der også masser af og jeg oplever det som rigtigt godt med provokation af det kendte/”vi plejer”/normen. Samtidigt syntes jeg, hun reflekterer over de spørgsmål publikum stiller og jeg oplever også hun har en god fornemmelse for hvem publikum er. Samlet gør det at hun kommer igennem med sit budskab og virker meget troværdig”.
Karen Sieling, Pædagog i Børneinstitutionen Byskovgård

“Vil lige melde tilbage at der kom 3 medarbejder tilbage fra SPOT i går og var helt høje og inspireret –super god eftermiddag. Tak for det!”
Hanne Nysom, leder i Børnehuset Måløv By

“Mangler man inspiration til at arbejde med kreativitet sammen med børn, så få besøg af Trine Munkøe. Hun kender til dagligdagens udfordringer i institutionerne men tør “tænke ud af boksen”. Super levende foredrag”.
Heidi Leitner Larsen, Pædagog i Børnehuset Tingvallagården

“Vores samarbejde –som jeg oplevede vores fælles optræden i Odense, så gav det en vældig fin kombination mellem teori og praksis til stor gavn for tilhørerne. Det er svært at opnå præcis denne kombination og integration af de teoretiske og empiriske/praktiske pointer, men det lykkes, og det giver en kvalitativt set bedre læring for deltagerne end hvis disse aspekter formidles i hver sin, ofte ikke forbundne, kontekst”.
Lene Tanggaard, cand. Psych., Ph.d. og professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, og leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling, efter fyraftensmøde for BUPL

“Jeg vil takke for temadage, dit fantastiske engagement, dejlige måde og formidle på og din evne til at få folk i “refleksions zonen”.
Pia Courdt Bernburg, Familiekoordinator, ATA -Alternativ Til Anbringelse, Odense Kommune

“Trine “ramte” målgruppen rigtig godt! Trine kom ind i lokalet og fangede straks alle. Hun er levende og lidt af en performer og god til at involvere deltagerne, så vi blev revet med af hendes eksempler. Kæmpe succes, alle var ovenud tilfredse, Trine leverede varen. Vi har endda fået positiv tilbagemelding fra deltagere efterfølgende, det har været helt fantastisk. Stor ros til Trine”.
Ib Poulsen, Direktør, Socialt Lederforum

“Du er faglig kompetent og seriøs i din refleksion. Du er godt forberedt og en god samarbejdspartner i eksaminationerne. Du stiller relevante faglige såvel som praktiske spørgsmål, bl.a. qua din baggrund, og du er god til at få de studerende til at føle sig set og hørt. I voteringen er du fast og stålfast, men altid ud fra et fagligt og personligt velkvalificeret  fundament. Du er empatisk og smilende, hvilket gør samarbejdet med dig nemt og problemfrit”.
Kurt Aage Hein, Koordinator for Det Studieintroducerende Kursus, Uddannelsesfaglig medarbejder ved University College Lillebælt

Læs om mine ydelser

Jeg tilbyder pædagogisk udviklingsarbejde med fokus på trivsel for børn og voksne. Min indsats er altid baseret på forskning og teori, som understøttes af brugbare modeller og metoder.