Pædagogisk udviklingsprojekt

Siden 2017 har jeg været konsulent på det pædagogiske udviklingsprojekt “Fælles institutions-laboratorium – styrket læringsmiljø medlyst til leg og læring”

Den nye pædagogiske læreplan er på trapperne. Derfor ønsker bl.a. den pædagogiske fagforening BUPL, at indhente så mange erfaringer som muligt, inden alle danske dagtilbud skal til at arbejde med den styrkede læreplan.

Dette projekt indsamler viden på, hvordan dagtilbud kommer bedst muligt i gang med at implementere den nye styrkede læreplan.

Informationerne indhentes fra tre samarbejdende institutioner i Kerteminde Kommune. Henover et år, tester og udfolder dagtilbuddene Masteren- samt udspillet på den styrkede pædagogiske læreplan.

Pædagoger og ledelse arbejde tæt sammen med mig, for at adressere, evaluere og dokumentere projektets udvikling.

Leg og læring

Det pædagogiske personale har reageret meget forskelligt på begrebet læring i forbindelse med projektet. Nogle mener ikke, at det er rigtigt og relevant at begrebet befinder sig så centralt i den nye læreplan. Andre ser leg og læring som en nødvendig og hel naturlig del af børns hverdag i dagtilbud.

Igennem projektet er vi blevet opmærksomme på, at vi ikke taler samme sprog når vi arbejder med begrebet læring. Vi begynder at have det.

Opfølgning på projektet kommer når vi nærmer os maj 2018.

Formidling

Jeg står altid klar til at formidle projektets erfaringer udi dagtilbud, ledernetværks osv.

Fagforeningen BUPL modtager afsluttende rapport, til offentlig vidensdeling.