Dialog omkring læringsmiljø

I starten af denne måned havde jeg et spændende møde med “Forum for læringsmiljøer” og de tre institutioner fra Kerteminde Kommune som deltager i udviklingsprojektet “Styrket læringsmiljø, med lyst til leg og læring”. Jeg er konsulent på projektet.

Vores pædagogiske udviklingsprojekt har fokus på praksisimplementering af den nye styrkede pædagogiske læreplan. Som et af de eneste steder i landet, har vi fingrene i, hvordan læreplanen rent faktisk fungerer i praksis. Og det er spændende at kunne bidrage med erfaringer som helt bestemt kan komme andre pædagoger og fagfolk til gode.

Forum for læringsmiljøer er initieret af BUPL og består af et samarbejde imellem Pædagoguddannelsen, BUPL og pædagogiske dagtilbud.

Sammen sammenholdte vi erfaringer, udfordringer og udviklingsmuligheder forbundet med den nye læreplan. Et inspirerende og lærerigt møde.