Kreativitet skaber vitalitet

Med udgangspunkt i Trine Munkøes viden om kreative processer, ønskede Socialt Lederforum at få inspiration eller ”forstyrrelse” til at skabe udvikling af kreativitetsbegrebet i dagtilbud for voksne med funktionsnedsættelse.

Da det ikke er Munkøes normale fokusområde, blev oplægget udarbejdet efter besøg hos dagtilbuddet Bjergegård i Odense og efterfølgende samtale med den daglige leder. Derudover indhentedes viden igennem kunstprojektet Prospect ART , Kulturhuset Rytterkasernen, Odense.

Oplægget forholder sig til lektor ved DPU, Lars Geer Hammerhøjs forskning på området for kreative processer, samt kreativitetsprofessor ved AAU, Lene Tanggaards definitioner på området. Dette suppleres af Munkøes eget erfaringsmateriale fra udviklingsprojektet ”Kreativitet og kreativ kultur i vuggestue”.

Hvis du vil læse mere kan hele projektet beskrivelsen hentes helt gratis som PDF.

”Trine Munkøe “ramte” målgruppen rigtig godt! Hun kom ind i lokalet og fangede straks alle. Hun er levende og lidt af en performer – og god til at involvere deltagerne, så vi blev revet med af hendes eksempler.

Kæmpe succes, alle var ovenud tilfredse. Trine Munkøe leverede varen.

Vi har endda fået positiv tilbagemelding fra deltagere efterfølgende, det har været helt fantastisk. Stor ros til Trine”.

Ib Poulsen, Direktør for Socialt Lederforum