Fælles institutions-laboratorie

Det centrale kulturhus i Odense, ”Kulturmaskinen”, ønskede at skabe udvikling på deres børnekulturelle tilbud. Kulturhuset havde allerede påbegyndt arbejdet, men manglede én til at samle trådende og være spydspids for at skabe netværk, samarbejde og synlighed omkring projektet.

Her valgte Kulturmaskinen at lade Trine Munkøe og kulturhusets kulturkonsulent Jimmi Mørup Nielsen samarbejde om den fortsatte udvikling af en børnekulturel platform. Samarbejdet spændte over 6 mdr. i 2016.

I perioden samarbejdede Kulturmaskinen og Trine Munkøe tæt med bl.a. lokale kulturelle samarbejdspartnere, kunstnere, musikere, Erhvervsakademiet Lillebælt, FabLab og Kulturstyrelsen.

Hvis du vil læse mere kan hele projektbeskrivelsen hentes helt gratis som PDF.

”Trine har i høj grad været drivkraft i udvikling af et samlet børneunivers i Kulturmaskinen. Hun har udarbejdet nogle meget visionære idéer til det fortsatte arbejde med børneuniverset, indeholdende mange konkrete idéer, der beskriver mulighederne for et bredt samarbejde i Odense og med det øvrige Fyn.  Trine har sikker fornemmelse for at løse de mange forskelligartede opgaver hun bliver præsenteret for. Derudover har Trine haft et godt samarbejde med de mange implicerede parter – en helt afgørende forudsætning for, at hun er lykkes så godt med sine opgaver som tilfældet er”.

Jimmi Mørup Nielsen, Kulturkonsulent, Kulturmaskinen